Popularny odbiornik krótkofalowy na miarę XXI wieku

Projekt SP3FHI i SP3VZX

Warunki bezpłatnego wykorzystania projektu
Licencja na oprogramowanie

1. Przedmiotem niniejszej licencji jest oprogramowanie dla odbiornika DigiReX składające się z oprogramowania mikrokontrolera Atmel oraz oprogramowania dla komputera PC zwane dalej oprogramowaniem.
2. Osoba użytkująca oprogramowanie zwana jest dalej użytkownikiem.
3. Oprogramowanie jest dostępne bezpłatnie dla użytkowników indywidualnych pod warunkiem, że nie będzie wykorzystywane do działalności gospodarczej.
4. Do celów edukacyjnych (szkoły, uczelnie wyższe) oprogramowanie dostępne jest bezpłatnie pod warunkiem zgłoszenia drogą poczty elektronicznej na adres podany w oprogramowaniu lub dostępny na stronie www projektu i otrzymanie potwierdzenia takiego zgłoszenia .
Zgłoszenie musi zawierać nazwę jednostki i cel zastosowania projektu oraz wskazanie osoby odpowiedzialnej. Dokonanie zgłoszenia oznacza akceptację umieszczenia nazwy jednostki na liście referencyjnej projektu.
5. Autor oprogramowania dostarcza je bez jakichkolwiek gwarancji co do zakresu funkcjonalnego czy zakresu działania.
6. Oprogramowanie nie jest objęte żadną gwarancją a wsparcie techniczne nie jest dostępne.
7. Autor nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania oprogramowania oraz za skutki spowodowane działaniem niezgodnym z instrukcją obsługi. Użytkownik uruchamia oprogramowanie na własną odpowiedzialność.
8. Oprogramowanie użytkowane bezpłatnie objęte jest nadal prawem autorskim. Zabronione jest modyfikowanie oprogramowania, dekodowanie oraz usuwanie danych o autorach.
9. Zezwala się na nieograniczone kopiowanie oprogramowania pod warunkiem dołączenia do każdej kopii niniejszych warunków licencyjnych.

Licencja na projekt

1. Przedmiotem niniejszej licencji jest projekt odbiornika DigiReX składający się ze schematów ideowych, schematów montażowych, wzorów płytek drukowanych i dokumentacji zwany dalej projektem. Zrealizowana całość lub fragment projektu zwana jest dalej urządzeniem.
2. Osoba budująca część lub całość urządzenia zwana jest dalej użytkownikiem.

3. Projekt jest dostępny bezpłatnie dla użytkowników indywidualnych pod warunkiem, że nie będzie wykorzystywany do działalności gospodarczej.
4. Do celów edukacyjnych (szkoły, uczelnie wyższe) projekt dostępny jest bezpłatnie pod warunkiem zgłoszenia drogą poczty elektronicznej na adres podany w dokumentacji lub dostępny na stronie www projektu i otrzymanie potwierdzenia takiego zgłoszenia .
Zgłoszenie musi zawierać nazwę jednostki i cel zastosowania projektu oraz wskazanie osoby odpowiedzialnej. Dokonanie zgłoszenia oznacza akceptację umieszczenia nazwy jednostki na liście referencyjnej projektu.
5. Autor projektu dostarcza go bez jakichkolwiek gwarancji co do zakresu funkcjonowania.
6. Projekt
nie jest objęty żadną gwarancją a wsparcie techniczne nie jest dostępne.
7. Autor nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane funkcjonowaniem urządzenia lub jakiejkolwiek z jego części.
8. Kopiowanie dokumentacji dozwolone jest tylko w całości i z zachowaniem oznaczeń odnośnie praw autorskich.
9. Wykorzystanie części lub całości projektu do realizacji innych projektów bez zgody autora jest zabronione. Modyfikowanie projektu może wykonane na własny użytek użytkownika a rozpowszechnianie zmodyfikowanego projektu jest zabronione.
Opracowanie stron SP3FHI (C) 2005
DigiReX (C) 2005 SP3FHI, SP3VZX